Szczegóły

Tytuł artykułu

PROFESOR MICHAŁ ŁESIÓW (3.05.1928-15.07.2016)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×