Szczegóły

Tytuł artykułu

Bóg – człowiek – przyroda. Kilka myśli Mikołaja Bierdiajewa

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×