Szczegóły

Tytuł artykułu

Jurij Izdryk i fenomen stanisławowski – postmoderniści czy „spostmodernizowana” awangarda?

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×