Szczegóły

Tytuł artykułu

КРУГИ ВРЕМЕН. В ПАМЯТЬ ЕЛЕНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ РОМОДАНОВСКОЙ, отв. ред. В. А. Ромодановская, И. В. Силантьев, Л. В. Титова, т. 1: Е. К. Ромодановская, Избранное. Отклики (872 с.), т. 2: Исследования, посвящения и воспоминания (1200 с.), Москва: «Индрик» 2015.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Opis

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×