Szczegóły

Tytuł artykułu

A reconfigurable structure electronic commutator for a dual BLDC motor EV drive

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.2478/v10175-012-0089-3

×