Szczegóły

Tytuł artykułu

Finite Element Modelling of the Behaviour of a Certain Class of Composite Steel-Concrete Beam-to-Column Joints

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×