Szczegóły

Tytuł artykułu

Report on the Section of the Committee for Civil Engineering in the Term 2007-2010<br>Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych w Kadencji 2007-2010. Raport

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×