Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Soft Soil Consolidation with the Application of Prefabricated Vertical Drains with Preloading Method Using FEM<br>Analiza Konsolidacji Słabych Gruntów Przy Użyciu Metody Elementów Skończonych

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×