Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of Test Embarkment on Soft Ground Using Multi-Laminate Type Model with Destructuration<br>Analiza Numeryczna Nasypu Drogowego Posadowionego na Gruncie Słabonośnym z Zastosowaniem Modelu Wielopłaszczyznowego z Destrukturyzacją

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×