Szczegóły

Tytuł artykułu

The Results of Analysis of Deep Excavation Walls Using Two Different Methods of Calculation<br>Wyniki Analiz Obudów Głębokich Wykopów Uzyskane Z Dwóch Różnych Metod Obliczeniowych

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×