Details

Title

A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil<br>Rozwiązanie Zadania Dynamiki Całkowicie Nawodnionego Gruntu Przy Zastosowaniu Mes Z Nieciągłym Sformułowaniem Galerkina W Czasie

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identifier

ISSN 1230-2945
×