Szczegóły

Tytuł artykułu

Solution of non-linear differential problem with application to selected geotechnical problems

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×