Szczegóły

Tytuł artykułu

Computing intermodal conductivities in numerical modeling of two dimensional unsaturated flow on rectangular gird

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×