Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników materiałowych i technologicznych na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę betonów z proszków reaktywnych (BPR) . = The influence of selected material and technological factors on mechanical properties and microstructure of reactive powder concrete (RPC)

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

reactive powder concrete ; ultra high performance cementitious composites ; steel fibres ; fibresvolume ratio ; curing conditions ; Strength ; fracture energy ; fracture toughness index

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

227-246

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×