Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane problemy szacowania prawdopodobieństwa zawodu w sytuacji pożaru . = Selected aspects of failure probability assessment for fire situation

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

reliability ; safety measures ; failure probability ; Safety analysis ; network diagram

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

297-311

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×