Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimised mix design for normal strength and high performance concrete using particle packing method

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×