Szczegóły

Tytuł artykułu

Numeryczne modelowanie zespolonych słupów stalowo-betonowych . = Finite element modeling of composite concrete-steel columns

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

concrete-filled battened steel columns ; composite columns ; finite element analysis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

373-388

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×