Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of anti-foaming admixture on frost resistance and poriosity characteristic of self-compacting concrete

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×