Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena współczynnika migracji jonów chlorkowych w betonach zawierających popiół fluidalny . = Estimation of chloride migration coefficient in air-entrained concretes containing fluidized bed combustion fly ash

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Fluidized Bed Combustion Fly Ash (FBCFA) ; pore size distribution ; chloride permeability ; concrete ; durability

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

25-38

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×