Szczegóły

Tytuł artykułu

A predictive estimation based control strategy for a quasi-resonant dc-link inverter

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2013

Wolumin

61

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

757-762

Data

2013

DOI

10.2478/bpasts-2013-0081

×