Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of the carbo-glass geogrid-reinforcement on the fatigue life of the asphalt pavement structure

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×