Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ zbrojenia siatką węglowo-szklaną na trwałość zmęczeniową asfaltowej nawierzchni drogowej . = The influence of the carbo-glass geogrid-reinforcement on the fatigue life of the asphalt pavement structure

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

geogrid ; asphalt pavements ; discrete and finite element modeling ; fatigue ; geogrid-reinforcement ; contact of layers ; stress–number of cycles

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

97-113

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×