Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ dyblowania na przemieszczenia i naprężenia w betonowych nawierzchniach lotniskowych . = Selection of parameters of dowelling connections in concrete airport pavement

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

dowels ; concrete airport pavement ; numerical modelling ; service loads ; thermal loads

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

115-130

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×