Szczegóły

Tytuł artykułu

Power transfer analysis in a single phase dual active bridge

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2013

Wolumin

61

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

809-828

Data

2013

DOI

10.2478/bpasts-2013-0088

×