Szczegóły

Tytuł artykułu

Unified approach to the sliding-mode control and state estimation – application to the induction motor drive

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2013

Wolumin

61

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

837-846

Data

2013

DOI

10.2478/bpasts-2013-0090

×