Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza wpływu drgań na ludzi w budynkach w ujęciu normowym . = Analysis of influence of vibrations on humans in buildings in standards approach

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

vibration ; vibration influence on humans in buildings ; vibration comfort

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

223-239

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×