Szczegóły

Tytuł artykułu

Estimation of stiffness and energy dissipation for the models of reinforced-concrete composite slabs based on the investigations of statically loaded slabs

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×