Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental investigation and modelling of Friction Stir Processing of cast aluminium alloy AlSi9Mg

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.2478/bpasts-2013-0096

×