Szczegóły

Tytuł artykułu

A relaxation heuristic for scheduling flowshops with intermediate buffers

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2013

Wolumin

61

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

929-942

Data

2013

DOI

10.2478/bpasts-2013-0100

×