Szczegóły

Tytuł artykułu

On a Certain Method of Selection of Domain for Finite Element Modelling of the Layered Elastic Half-Space in the Static Analysis of Flexible Pavement

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×