Szczegóły

Tytuł artykułu

Feasibility Study of Dez Arch Dam Heightening Based on Nonlinear Numerical Analysis of Existing Dam

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×