Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparative Study Between Poland and South Africa Wind Climates, the Related Damage and Implications of Adopting the Eurocode for Wind Action on Buildings

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×