Szczegóły

Tytuł artykułu

The relationship between microstructure and mechanical properties of directly bonded copper-alumina ceramics joints

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2014

Wolumin

62

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

23-32

Data

2014

DOI

10.2478/bpasts-2014-0003

×