Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Analytical Methods for Estimation of Early-Age Thermal-Shrinkage Stresses in RC Walls

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×