Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigating the Effect of the Number of End-Panel Studs on the Seismic Properties of Cold-Formed Light-Steel Shear-Panel Braces

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×