Szczegóły

Tytuł artykułu

Necessary and sufficient conditions for the minimum energy control of positive discrete-time linear systems with bounded inputs

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2014

Wolumin

62

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

85-89

Data

2014

DOI

10.2478/bpasts-2014-0010

×