Szczegóły

Tytuł artykułu

Letter to the Editor of Archives of Civil Engineering (Ace)

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

265-271

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×