Szczegóły

Tytuł artykułu

Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Beams Using Valid Strengthening Techniques

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×