Szczegóły

Tytuł artykułu

Transient analysis of heat transfer across the residential building roof with PCMand wood wool- A case study by Numerical simulation approach

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×