Szczegóły

Tytuł artykułu

Vertical vibrations of composite bridge/track structure/high-speed train systems. Part 3: Deterministic and random vibrations of exemplary system

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.2478/bpasts-2014-0030

×