Szczegóły

Tytuł artykułu

Flow of Stokesian fluid through a cellular medium and thermal effects

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2014

Wolumin

62

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

321-329

Data

2014

DOI

10.2478/bpasts-2014-0031

×