Szczegóły

Tytuł artykułu

Drazin inverse matrix method for fractional descriptor continuous-time linear systems

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2014

Wolumin

62

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

409-412

Data

2014

DOI

10.2478/bpasts-2014-0042

×