Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical prediction of the effects of miniature channelshaped scratches on the fracture behaviour of wiresfor civil engineering applications using finite elementanalysis

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×