Szczegóły

Tytuł artykułu

Signal analysis on soil stress from vibrating compactionbased on wavelet transform

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×