Szczegóły

Tytuł artykułu

Vibrations caused by train passages in underground tunnelcompared to vibrations from ground surface transportation– some results of investigations

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×