Szczegóły

Tytuł artykułu

STUDIES OF POSSIBLE USE OF OLEIC IMIDAZOLINEAS MODIFYING AGENT FOR HARD BITUMEN

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×