Szczegóły

Tytuł artykułu

Modele do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku na drogach krajowych . = Models for determining Annual Average Daily Traffic on the national roads

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

drogi ; zmienność natężeń ruch ; Średni Dobowy Ruch w roku (SDR) ; regresja wieloraka ; sztuczne sieci neuronowe ; roads ; traffic flow variability ; Annual Average Daily Traffic (AADT) ; multiple regression ; artificial neural networks

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

141-160

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×