Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza drgań nieliniowych przed i po wyboczeniu laminowanych belek kompozytowych . = Nonlinear vibration analysis of prebuckling and postbuckling in laminated composite beams

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

drgania nieliniowe ; belki kompozytowe ; metody analityczne ; nonlinear vibration ; composite beams ; analytical methods

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

161-178

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×