Szczegóły

Tytuł artykułu

Fekt „szerokiego pasa” w eksperymencie numerycznym . = Shear lag effect in the numerical experiment

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Eurokod 3 ; analiza numeryczna ; blachownice ; efekt szerokiego pasa ; Eurocode 3 ; numerical analysis ; plated structural elements ; shear lag effect

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

31-50

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×