Szczegóły

Tytuł artykułu

Estimation Of Task Completion Times With The Use Of The PERT Method On The Example Of A Real Construction Project

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×