Szczegóły

Tytuł artykułu

The application of multi-criteria analysis in the evaluation of partnering relations and the selection of a construction company for the purposes of cooperation

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×